Voces en el agua é un proxecto persoal que pretende ser un medio para compartir creacións, falar sobre Literatura e Arte, ou debater sobre a cultura en xeral.

En Voces en el agua a ficción mézclase ca realidade, nunha búsqueda da calidade literaria, a critica social e o valor estético da vida.

A búsqueda dunha voz propia, unha voz que exprese anhelos, raibas, ilusións… unha voz no medio da auga da indiferenza, no medio da sociedade, é o principal motor deste proxecto.


Voces en el agua es un proyecto personal que pretende ser un medio para compartir creaciones, hablar sobre Literatura y Arte, o debatir sobre cultura en general.

En Voces en el agua la ficción se mezcla con la realidad, en una búsqueda de la calidad literaria, la critica social y el valor estético de la vida.

La búsqueda de una voz propia, una voz que exprese anhelos, rabias, ilusiones… una voz en medio del agua de la inferencia, en medio de la sociedad, es el principal motor de este proyecto.

Voces en el agua

 


Josecho Basanta Vázquez

Josecho Basanta Vázquez (Pontevedra, 1997)

Estuda Filoloxía Hispánica na USC. Interésase especialmente pola Literatura contemporánea. Tambén ten afición polas linguas e culturas clásicas.